Paint the world in your own colours!

Internationale Taalklassen

Aan Leimundo zijn twee Internationale Taalklassen (ITK) verbonden. Deze klas is voor kinderen van 7  tot en met  12 jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.  Regelmatig worden er ook 6 jarigen toegelaten die in de eigen taal al kunnen lezen.  Op dit moment hebben we twee groepen.

Daarnaast verzorgt Leimundo AZC het onderwijs voor de kinderen uit het AZC in Leiden. Op dit moment zijn er twee groepen die ondergebracht zijn op de Lorentzschool.

Het doel is om leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten. Wanneer leerlingen langer in de Internationale Schakelklas zitten gaan zij ook lessen in de reguliere groepen volgen om de instroom en integratie te bevorderen.

Leerlingen mogen maximaal één jaar in deze taalklas blijven. Na een jaar kunnen zij doorstromen binnen onze school of naar een basisschool in de eigen wijk. Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs of naar de 'Onderbouw Anderstaligen' van het Da Vinci College. Klik hier voor meer informatie: http://www.davinci-leiden.nl/Lammenschans/Pages/Internationale-Schakelklas.aspx

Het is mogelijk gedurende het gehele schooljaar in te stromen. Er is ruimte voor maximaal vijftien kinderen in één groep. Klik hier voor de folder over de ITK.

Voor meer informatie over de Internationale Taalklassen kunt u contact opnemen met Patrick Geirnaert of kijk op www.nieuwkomersonderwijsregioleiden.nl.

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline