Paint the world in your own colours!

Inschrijven

Nieuwe ouders en leerlingen zijn altijd van harte welkom om onze school te bezoeken en te spreken met de directeur. Het bezoek en gesprek vindt meestal plaats onder schooltijd zodat u de leerlingen aan het werk ziet, de sfeer proeft en een goed beeld krijgt van onze school.
 
Wanneer u een kind wilt inschrijven, kunt u een afspraak maken met Jan Diebels. Is uw kind bijna vier, dan mag het alvast een kijkje nemen in groep 1 om te wennen. In overleg met de leerkracht van groep 1 worden daarvoor een aantal dagdelen afgesproken.  Als een kind vier jaar is, mag het de hele week naar school. Is uw kind vijf, dan moet het naar school.

Zij-instromers

Wanneer leerlingen in een andere groep dan groep 1 instromen neemt de Interne Begeleider een toets af om te kijken of de leerling het niveau aan kan van de groep waarvoor hij of zij is aangemeld. Het verslag van deze toets wordt met de ouders doorgesproken. Daarnaast krijgt de school van de vorige basisschool een onderwijskundig rapport. Hierin staan de schoolvorderingen van de leerlingen en de gebruikte methoden van de vorige school vermeld

 

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline