Paint the world in your own colours!

Ouderbetrokkenheid

Op Leimundo vinden wij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten en in overleg te gaan. Betrokkenheid van ouders heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Wij staan open voor uw ideeën! Door ouders regelmatig te informeren en kennis tussen ouders en school uit te wisselen, bevorderen we de ontwikkeling van de kinderen. Om ouders regelmatig te spreken, organiseren we aan het begin van het schooljaar voor alle groepen een informatiemiddag. U kunt dan kennismaken met de groepsleerkracht en u krijgt meer informatie over de groep van uw kind. Daarnaast is er drie keer per jaar een ouderavond voor alle ouders. Tijdens zo'n avond bespreken wij met u hoe uw kind het doet op school en alles wat daarmee te maken heeft. Natuurlijk bent u ook op andere momenten welkom, maar maakt u dan wel eerst even een afspraak.

De medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school heeft ook Leimundo een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In principe komen tijdens deze vergaderingen alle zaken aan bod die de school betreffen. Er worden onderwijskundige, bestuurlijke en beleidszaken besproken. De MR heeft behalve een adviserend recht ook instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen. De MR geeft bijvoorbeeld ook haar goedkeuring voor deze schoolgids. De MR van Leimundo heeft plaats voor zes leden: drie ouders en drie medewerkers van de school. In principe mag iedereen deze vergaderingen bijwonen.     

In schooljaar 2021 - 2022 hebben de volgende personen zitting in de MR:

Alice Iradakunda, Jobien Nienhuis en Karin de Jong namens de ouders
Santje Couprie, Claudia Schulte en Soraya de la Rie namens de leerkrachten. 

U kunt de leden van de MR altijd aanspreken of via info@leimundo.nl een e-mail sturen.

De ouderraad (OR)

De ouderraad is bedoeld om de school te helpen en om het overleg tussen de ouders en de leerkrachten te verbeteren. Daarnaast helpt de OR bij het organiseren van schoolactiviteiten zoals het Leidens ontzet of het sinterklaasfeest. Een aantal keer per jaar is er een vergadering en nemen OR ouders deel aan de diverse commissies. Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven bij de oudercontactpersoon of oudercoördinator.

In schooljaar 2021 - 2022 hebben de volgende personen zitting in de OR:

Karin de Jong, Alice Iradukunda, Bella Yandarbiev en Miriam Atrushi namens de ouders en Santje Couprie en Helen Berendsen namens de leerkrachten.
 
U kunt de leden van de OR altijd aanspreken of via info@leimundo.nl een e-mail sturen.

Ouderhulp

Hulp van ouders bij de school is van groot belang voor het goed doen verlopen van allerlei activiteiten. U kunt dan denken het begeleiden van kinderen tijdens excursies, het helpen bij de sportdag en praktische verkeerslessen of bij het versieren van de school. Ook bij creatieve lessen en het werken met de computer is uw hulp welkom. U kunt zich opgeven bij de oudercoördinator of oudercontactpersoon. De oudercontactpersoon is Patrick Geirnaert en de ouderbetrokkenheidscoördinator is Soraya de la Rie (e-mail: sorayadelarie@leimundo.nl)

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline