Paint the world in your own colours!

Een schepje er bovenop!

TOP-klas

Op woensdagmiddag wordt aan twaalf leerlingen uit de bovenbouw verlengde schooltijd geboden. Deze schakelklas noemen wij de TOP-klas en is bedoeld om kinderen een extra taalstimulans te geven op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en mondelinge taalvaardigheid.

Deze verlengde schoolklas is niet vrijblijvend, maar is gebonden aan regels. Leerlingen die voor de Top klas in aanmerking komen worden aan het begin van het schooljaar geselecteerd. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht(en), TOP-klasleerkracht en intern begeleider.

Selectie criteria zijn:

> een groot verschil in de resultaten taal en rekenen waarbij er sprake is van een gemiddelde intelligentie.
> goede werk -en luisterhouding
> goede motivatie om op woensdagmiddag extra naar school te gaan
> betrokken en gemotiveerde ouders. Van ouders wordt verwacht dat zij thuis hun kind helpen bij hun opdrachten, aanwezig zijn bij de ouderbijeenkomsten en dat zij helpen bij excursies.

Wanneer een leerling hieraan voldoet, worden ouders en betreffende leerlingen uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt aangegeven wat de TOP-klas inhoudt en bij instemming van ouders en kind wordt een contract getekend voor het volgen van lessen in de TOP-klas.
 

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline