Paint the world in your own colours!

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Overblijfregeling

Op Leimundo kunnen leerlingen tussen de middag overblijven op school onder leiding van de overblijfcoördinator en ouders. Zij lunchen in de eigen klas met een leerkracht en/of overblijfouder.  Daarna gaan zij buiten spelen (bij slecht weer in de klas of speelzaal).
 
De kinderen moeten zelf een lunchpakket meenemen van huis. Zij moeten minimaal één boterham eten en het pakje of beker leegdrinken. Eten of drinken wat zij niet op krijgen, wordt mee terug naar huis gegeven.
 
Afspraken t.a.v. de overblijf en schoolplein zijn:

     > 12.15 - 12.45 uur: het schoolplein is alleen voor de overblijfkinderen
     > wij vragen u en/of uw kind(eren) die thuis lunchen kort voor 13:00 uur naar school te
        komen of te wachten tot 12.45 uur
    > het is ouders niet toegestaan om tussen de middag met hun kinderen op het schoolplein te lunchen.

Deze afspraken zijn in het belang en voor de veiligheid van de overblijfkinderen. De overblijfouders en TOS- medewerkers hebben anders onvoldoende overzicht op de spelende overblijfkinderen waar zij tussen de middag verantwoordelijk voor zijn.

De overblijfkosten zijn:
  • "los" kaartje                    € 2,-
  • 10-rittenkaart:              € 13,-
  • halfjaarabonnement: € 30,-.
  • jaarabonnement:         € 60,-
 Voor overige vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de overblijfcoördinator. U kunt ook mailen naar: info@leimundo.nl t.a.v. Overblijf.
 

U kunt via onze bankrekening betalen:

·        overblijf/lunch: IBAN NL10INGB0009.42.83.37 - o.n.v. Leimundo overblijf + naam en groep kind


Voor- en naschoolse opvang: BSO De Wereld - Smallsteps

Voor opvang voor en na schooltijd hebben wij een contract gesloten met Smallsteps, BSO De Wereld.


Openingstijden

Voorschoolse opvang (VSO) vanaf 7.30 uur. De pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. 
Buitenschoolse opvang (BSO); na schooltijd tot 18.30 uur. 
In de schoolvakanties is De Wereld open van 7.30-18.30 uur.

Contactgegevens

BSO De Wereld
Hoflaan 80
2321 TA Leiden
06-29344289
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/leiden-de-wereld 

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline