Paint the world in your own colours!

Onze visie

Op Leimundo vinden wij betrokkenheid van de ouders belangrijk. Het heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Wij hebben kennis van onderwijs, maar u als ouder kent uw kind het beste. Daarom is het van belangrijk dat wij elkaar regelmatig spreken en kennis delen. Hierbij is een open communicatie en respect voor elkaars mening van groot belang. Wij zien u als ouder als een partner in de ontwikkeling van onze leerlingen, uw kinderen.

Leren gaat het beste wanneer je lekker in je vel zit. Om je prettig te voelen moet de school een veilige school zijn waar je met plezier naar toe kunt gaan. We gebruiken de Kanjertraining om kinderen te leren op een goede manier met elkaar om te gaan, voor zichzelf op te komen en aan te geven wat zij wel of niet prettig vinden zodat zij met plezier naar school kunnen gaan. Problemen als niet durven, ruzies of pesten proberen we op de kanjermanier op te lossen.

Niet alleen willen wij dat de leerlingen op een goede manier met elkaar omgaan. Ook willen wij de leerprestaties bij kinderen vergroten. Om dit te bereiken gaan we hierbij uit van verschillen tussen leerlingen. Wij streven naar onderwijs dat past bij ieder kind. Dit betekent dat zij naast de klassikale lessen in de klas, 1 op 1 begeleiding krijgen. Om die extra begeleiding te kunnen geven maken wij gebruik van de principes van het zelfstandig werken. De leeromgeving is zo ingericht dat de leerkracht de ruimte krijgt om leerlingen in een groepje of individueel te begeleiden. En leren we de kinderen onder andere omgaan met uitgestelde aandacht, keuzes maken en zelf problemen oplossen.

Voor het ontwikkelen van een actieve leerhouding is een goede communicatie van belang. Een leerling met een actieve leerhouding is namelijk in staat om zijn eigen leerproces en ontwikkeling te sturen. Om dit te bereiken zetten wij in alle groepen verschillende werkvormen in zoals coöperatief leren en leerarrangementen 21ste eeuwse vaardigheden.

Coöperatief leren is samen leren middels gestructureerde interactieve werkvormen. Kinderen oefenen vaardigheden als luisteren & vragen stellen, helpen en bedanken. Tijdens een leerarrangement 21e eeuwse vaardigheden krijgen de kinderen de ruimte om op een andere manier te leren. Zij krijgen een uitdaging, probleem of doel en gaan dit in een kleine groep met elkaar uitvoeren of oplossen. Binnen deze werkvorm oefenen zij vaardigheden zoals:
> samenwerken (kunnen onderhandelen en afspraken maken)
> kritisch denken (doorvragen en denken vanuit een ander perspectief)
> probleemoplossend vermogen (problemen zien, analyseren, oplossingen bedenken en keuzes maken)
> ict-vaardigheden
> communiceren (spreken, mening vormen en discussiëren)
> zelfregulerend vermogen (doelen stellen, plannen).

Door de inzet van deze werkvormen wordt de leerhouding en betrokkenheid van kinderen gestimuleerd en oefenen zij vaardigheden die zij in de toekomst nodig zullen hebben.

Taal is één van de speerpunten van ons onderwijs en wij hebben twee schakelklassen op Leimundo: de Internationale Schakelklassen en de TOP-klas. Op woensdagmiddag wordt aan twaalf leerlingen uit de bovenbouw verlengde schooltijd geboden. Deze schakelklas noemen wij de TOP-klas en is bedoeld om kinderen een extra taalstimulans te geven op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en mondelinge taalvaardigheid. Deze verlengde schoolklas is niet vrijblijvend, maar is gebonden aan regels. Leerlingen die voor de Top klas in aanmerking komen worden aan het begin van het schooljaar geselecteerd.

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline