Paint the world in your own colours!

Update maatregelen i.v.m. het coronavirus

13-03-2020

Geachte ouders/verzorgers,

Vanmiddag zijn nieuwe aanvullende maatregelen afgekondigd in verband met het coronavirus. Via deze brief willen wij u hiervan op de hoogste stellen. De voor scholen relevante maatregelen zijn (geldend tot en met 31 maart):

  1. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Dus kinderen die verkouden ziin, moeten thuis blijven.
  2. Scholen in het primair , voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico's. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Indien ontwikkelingen rondom het virus daar aanleiding toe geven, zullen wij u nader informeren.

Leimundo in beeld

Powered by BasisOnline